A.D.: 16 Czerwiec 2024    |    Dziś świętego (-ej): Alina, Aneta, Justyna

Patriota.pl

Nietolerancja polega na uznaniu za aksjomat prawdy politycznej,
rodzinnej, prawdy społecznej i prawdy religijnej – prawd pierwszych i świętych,
które nie podlegają dyskusji.
Juan Donoso Cortés, Cartas de Paris à „El Heraldo”

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Faceci ponad wszystko, czyli gender muru nie przebije

Drukuj PDF

Tags: Informacje | Komentarze

W ciągu zaledwie 110 lat, w okresie od 1870 do 1980 r., przeciętny wzrost europejskiego mężczyzny zwiększył się aż o 11 centymetrów. Wbrew oczekiwaniom naukowców okazało się, że największe przyspieszenie przeciętnego wzrostu Europejczyków nastąpiło w czasie obu wojen światowych i wielkiego kryzysu z końca lat 20. i początku 30. XX wieku, kiedy można było spodziewać się, że ubóstwo, racjonowanie żywności i wojenne trudności powinny raczej hamować tempo wzrostu ludzi.

W ciągu zaledwie 110 lat, w okresie od 1870 do 1980 r., przeciętny wzrost europejskiego mężczyzny zwiększył się aż o 11 centymetrów. Wbrew oczekiwaniom naukowców okazało się, że największe przyspieszenie przeciętnego wzrostu Europejczyków nastąpiło w czasie obu wojen światowych i wielkiego kryzysu z końca lat 20. i początku 30. XX wieku, kiedy można było spodziewać się, że ubóstwo, racjonowanie żywności i wojenne trudności powinny raczej hamować tempo wzrostu ludzi.

Według opublikowanych w poniedziałek wyników badań, znaczący wskaźnik przeciętnego wzrostu europejskich mężczyzn odzwierciedla znaczną poprawę zdrowia i kondycji ludności jak nastąpiła na całym kontynencie w tym okresie. – Wzrost ludzkiej postury jest kluczowym wskaźnikiem poprawy średniej zdrowotności populacji – uważa Timothy Hatton, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Essex w Wielkiej Brytanii, który prowadził badania.

Przebadane przez niego dowody pokazują, że w ciągu 110 lat średni wzrost europejskiego mężczyzny zwiększył się ze 167 do 178 cm. Wynika z nich również, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost człowieka jest poprawa zdrowotności środowiska, w którym żyje.

Opublikowane w internetowym wydaniu czasopisma „Oxford Economic Papers” wyniki badań uzyskano w wyniku analizy danych o wzroście mężczyzn w wieku około 21 lat, żyjących w okresie pomiędzy 1870 a 1980 rokiem w 15 europejskich krajach. Badanie objęło tylko mężczyzn, ponieważ obszerne dane historyczne dotyczące wzrostu kobiet są trudno dostępne. W ostatnich dziesięcioleciach, dane dotyczące mężczyzn żyjących w minionych kilku dziesięcioleciach zaczerpnięto głównie z zestawień statystycznych, podczas gdy dla lat wcześniejszych wykorzystano dane dotyczące wzrostu kandydatów do służby wojskowej.

Naukowcy odkryli, że chociaż w ciągu zaledwie stu lat przeciętny wzrost Europejczyka zwiększył się o 11 cm, jednak wartości te różnią się w poszczególnych krajach. Przykładowo w Hiszpanii średni wzrost mężczyzny zwiększył się o około 12 cm, z prawie 163 cm w latach 1871-75 do prawie 175 cm w latach 1971-75, podczas gdy w Szwecji było to w tym samym okresie 10 cm, od nieco ponad 170 cm do prawie 180 cm.

Naukowcy odkryli, że w wielu krajach europejskich – m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, krajach skandynawskich, Holandii, Austrii, Belgii i Niemczech – „wyraźne przyspieszenie” tempa wzrostu nastąpiło w okresie obejmującym dwie wojny światowe i wielki kryzys. „Jest to uderzające, ponieważ okres ten w dużej mierze poprzedza powszechne zastosowanie największych odkryć w nowoczesnej medycynie i opiece zdrowotnej poszczególnych krajów” – czytamy w „Oxford Economic Papers”.

Profesor Hatton podał, że obok spadku umieralności niemowląt, jedną z możliwych przyczyn szybkiego zwiększania się przeciętnego wzrostu Europejczyków w tym okresie mogły być zmiany zachowań kulturowych, skutkujące decydowaniem się na posiadanie mniejszej liczby dzieci. Uznano też, że ze zwiększaniem się wzrostu ma związek zmniejszenie się liczebności rodzin w tym okresie.

Wśród innych czynników podwyższających przeciętny wzrost europejskich mężczyzn wymieniono w opracowaniu wyższe dochody na głowę, poprawę stanu higieny w mieszkaniach, poprawę warunków życia, lepszą edukację na temat zdrowia i odżywiania oraz doskonalsze systemy świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


stat4u